Dukla Industrial Park

Publikováno: 06.01.2014

Genius loci "Dukly" na nás silně zapůsobil - rozhovor s architektyRozhovor s architekty

 

Průmyslová zóna DUKLA INDUSTRIAL PARK Havířov je přitažlivá nejen pro investory, ale i pro architekty. Přitažlivost je skryta v bohaté historii místa, blízkosti stotisícového Havířova, ale i zachováním některých historických budov bývalého Dolu Dukla v rámci areálu průmyslové zóny. Na sklonku září 2013 jsme společně s architekty opavského Studia Road2, manžely Zuzanou a Petrem Stanjurovými, navštívili "Duklu" a zeptali jsme se jich na jejich dojmy.

 

Jak vnímáte lokalitu průmyslové zóny DUKLA INDUSTRIAL PARK?

Genius loci místa na nás zapůsobil již od počátku. Ostravsko je industriální krajinou, plnou technických a architektonických památek na hornictví, strojírenství a další průmysl, který zde byl a je. Celá lokalita se však velmi dynamicky mění a není možno ji dále spojovat pouze s šachtami, těžkým průmyslem a kouřícími komíny. Kdo zde nebyl delší dobu, a máme spoustu přátel, kteří to potvrzují, nestačí se divit, jak se Ostravsko mění přímo před očima. Zeleň, nové budovy, dopravní infrastruktura, zásadní zlepšení ovzduší proti letům předrevolučním. I tady na "Dukle" je patrno, že se podařilo chytře nahradil jeden typ využití průmyslových pozemků za jiný. Šachta s bohatou historií, datující se do roku 1905, zde zanechala své nezaměnitelné stopy a zachované budovy, kterým jistě jednoho dne investoři vdechnou nový život, skvěle doplní jiné výrobní objekty a průmyslová zóna bude právě tím výjimečná a přitažlivá. Spojením starého a nového života.

 

Jak byste urbanisticky pojali průmyslovou zónu DUKLA INDUSTRIAL PARK vy?

Záměrem průmyslové zóny DUKLA INDUSTRIAL PARK Havířov by mělo být docílit mísení zóny průmyslové se zónou pro aktivní odpočinek, v návaznosti na postupně rekultivované "lesoparky" v okolí Havířova a jeho širší aglomeraci. Tento záměr by tak kopíroval aktuální trend zdravého zaměstnání, počítal by s pohybovými aktivitami a nezávislou dopravou do zaměstnání na kole, kolečkových bruslích, apod.

 

Zakomponovali byste do areálu i zeleň?

Je nezpochybnitelné, že kultivované prostředí s vysokým podílem zeleně vede ke spokojenosti zaměstnanců a jejich vyšší pracovní výkonnosti. Za tímto účelem bychom doporučovali vytvoření "zeleného bulváru", na který by byly "navěšeny" jednotlivé výrobní objekty. Před každým objektem pak by byl nástupní zelený prostor se stinným odpočivným místem pro zaměstnance, s možností umístění např. parkování bicyklů. Je nasnadě, že zelené plochy mají v letních měsících mnohem nižší povrchovou teplotu než asfaltové či betonové plochy a také menší nároky na odvod dešťových vod. Zbývající zadržené dešťové vody (ze střech objektů a komunikací) navíc umožní vytvořit uvnitř průmyslové zóny DUKLA INDUSTRIAL PARK oživující vodní prvky. Asi bychom parafrázovali zatřídění typu průmyslové zóny DUKLA INDUSTRIAL PARK jako brownfield tak, že "brownfield může být i greenfield".

 

Hovořili jste o výjimečnosti zachovaných historických budov, jak byste je pojali?

V centrální části průmyslové zóny, zejména v rekonstruovaných industriálních secesních památkách, lze, kromě reprezentativní funkce, počítat s občanskou vybaveností, např. malou pekárnou, restaurací, kioskem, apod., ale také např. s umístěním malé expozice těžební éry. Ta vedle uspokojení hrdosti místních lidí na jejich nedávnou "hornickou" minulost, zajistí i lehce pietní charakter místa vzhledem k tragédii, která se zde, na Dole Dukla, odehrála v roce 1961 a při níž, jak víme z historických pramenů, zahynulo 108 horníků.

 

Doplnili byste ještě další možná využití ploch v průmyslové zóně?

Pro posílení identifikace pracovníka budoucích, zde umístěných firem, bychom doporučovali také uvažovat s venkovními plochy pro sport, popř. i s obdobnými aktivitami ve vnitřních sportovištích včetně večerního.

 

Měl by i váš architektonický ateliér zájem podílet se na novém životě "Dukly"?

Dozajista. Jak jsme již řekli v úvodu, genius loci lokality na nás silně zapůsobil. Bylo by pro nás ctí podílet se na oživení tohoto industriálního místa, navázat po více než 100 letech na bratry Gutmanny, jenž byli zakladateli bývalého původního dolu Kaiser Franz Joseph Schacht. Urbanistické zpracování našich myšlenek nabídneme DUKLA INDUSTRIAL PARK, s.r.o. k zamyšlení a posouzení.

 

Děkujeme za rozhovor.

 

Článek naleznete na webu:

http://www.duklaindustrialpark.cz/prumyslova-zona/genius-loci-dukly-na-nas-silne-zapusobil